Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo stanowi obecnie największą religię świata. Zaliczając się do grupy wielkich monoteistycznych religii, skoro chrześcijanie liczą sobie 1/3 ludności świata.
Liczbę wiernych religii chrześcijańskiej szacuje się na ok. 1,8 mld udzi. W tym gronie najliczniejszy jest Kościół rzymskokatolicki – ok. 970 mln, czyli niecały 1 miliard, z kolei protestantów, czyli wiernych Kościołów poreformacyjnych szacuje się na 300-450 mln, wierni Kościoła prawosławnego stanowią 150 mln, łącznie można zliczyć kolejną grupę wiernych kościoła Anglikańskiego oraz kościołów starokatolickich – ok. 60 mln, wierni starożytnych Kościołów wschodnich to ok. 30 mln; zaś 150 mln stanowią wierni rozmaitych sekt.. Chrześcijanie dominują natomiast na terenie Europy, obydwu Ameryk oraz Australii, natomiast z kolei w Afryce stanowią ich odsetek stanowi 30% ludności, z kolei w Azji są oni nieznaczną mniejszością. Przeważają za to w Australii a także w Oceanii.
Jako zróżnicowana wyznaniowo religia chrześcijaństwo jest w znacznych kłopotach gdyż brak jedności zagraża spójności tej religii. Będąc największa religią na świecie musi uporać się z konkurencją jaką niesie fala laicyzacji.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrześcijaństwo

 
 

Share this Post