Kalendarz Ekumeniczny

Kalendarz ekumeniczny to tytuł wydawnictwa na kartach którego zostały zestawione święta rozmaitych wyznań i kościołów: katolickie, prawosławnego, ewangelickiego, mojżeszowego i muzułmańskiego. Dlatego pod każdą datą występuje określenie jakie to święto w danym kościele czy religii jest obchodzone. Widać tez różnice np. Prawosławni w Polsce w wielu parafiach obchodzą święta według gregoriańskiego kalendarza nie zaś juliańskiego. Mimo to równica w obchodzeniu Wielkanocy pozostała – wynika to z tego że w prawosławiu jest zasada że Pascha chrześcijańska musi występować po żydowskim święcie Pesach. Dla wyznawców judaizmu podane są godziny zapalania i gaszenia świec szabasowych. Kalendarz na r. 2008 został poświęcony Jerozolimie – miastu Pokoju.
W kalendarzu tym 1 stycznia to: w judaizmie 23 dzień miesiąca Telet roku 5768, w prawosławiu: Święto Obrzezania Pańskiego i św. Bazylego Wielkiego; w katolickim – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, ewangelickim – Imienia Jezus a u muzułmanów – 22 dzień miesiąca Zu al. Hidżidża roku 1428.
W przygotowaniu kalendarza udział wzięła komisja: ks. Abp Sawa – zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. Zbp. Alfons Nossol – kościół rzymskokatolicki; ks. Bp Janusz Jagucki – Kościół Ewangelicko – Augsburski, oraz Rada Naukowa składająca się z przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich oraz Gminy żydowskie i Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Ekumenizm

 
 

Share this Post