Nabożeństwa w Krakowie

W Krakowie ekumeniczne nabożeństwa odbywają się od końca l. 60. xx w. po soborze watykańskim II był czas że uczestniczył w nich aktywnie kardynał Karol Wojtyła. O d wielu też lat odbywają się one według ogólnie przyjętego przez Krakowski Oddział Polskiej Rady ekumenicznej, oraz Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej,
Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan ma miejsce w 3 dekadzie stycznia. W r. 2010 odbywał się on pod hasłem „Wy jesteście tego świadkami” (Łk 24,48).
Pierwsze nabożeństwo miało miejsce w podkrakowskiej Wieliczce 10 I 2010 r. w kościele św. Klemensa z udziałem przedstawicieli Kościoła ewangelicko – Augsburskiego. 17 I w niedziele – otwarcie Tygodnia Modlitw w Cerkwii Prawosławnej, zaśnięcia Najświetszej Bogurodzicy. W poniedziałek 18.01 w kościołach katolickich. Wtorek – 19.01 , w kościele Ewangelicko-Augburskim, w środę 20.01 w Kościele Ewangelicko- Metodystycznym. W czwartek 21.01– w Kościele chrześcijan Baptystów, w piątek 22.01 – w Kościele Polskokatolickim, w sobotę 23.01 w Kośiele starokatolickim Mariawitów (gościnnie w Kościele Ewangelickim) i w niedzielę 24.01 – w bazylice św. Trojcy oo. Dominikanów, nabożeństwo Sowa Bożego i Msza Święta pod przewodnictwem ks. Kard. Stanisłąwa Dziwisz.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Ekumenizm

 
 

Share this Post