Oddział Krakowski PRE

Polską Rade Ekumeniczną współtworzy 15 struktur regionalnych. Oddział krakowski zrzesza kościoły członkowskie które mają swoje placówki w tym mieście. Jest to sześć z siedmiu kościołów członkowskich Rady – za wyjątkiem Kościoła Ewangelicko-reformowanego którego wyznawcy mogą korzystać jedynie z nabożeństw siostrzanego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Obecnie Prezesem Oddziału Krakowskiego jest ks. Roman Pracki – proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej św. Marcina w Krakowie, sekretarzem – pastor Józef Bartos z Kościoła ewangelicko-Metodystycznego.
Kościół rzymskokatolicki choć formalnie nie uczestniczy w obradach oddziału krakowskiego Rady jest faktycznie na nich reprezentowany przez ks. Prof. Łukasza Kamykowksiego z Międzywyznaniowego Instytutu Ekumenie i dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Ekumenizm

 
 

Share this Post