Polska Rada Ekumeniczna

W 1941 r. powstała Polska Rada Ekumeniczna której członkami jest 7 kościołów mniejszościowych: Kościół Ewangelicko-Augsburski; Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Reformowany; Kościół Chrześcijan Baptystów; Kościół Polskokatolicki; Kościół Ewangelicko-Metodystyczny; Starokatolicki Kościół Mariawitów. Radzie podlega Chrześcijańska akademia teologiczna w Warszawie. Na czele Rady stoi obecnie prawosławny arcybiskup Jeremiasz. Stanowi ona społeczność Kościołów chrześcijańskich które w niej są zrzeszone a działają na obszarze Państwa Polskiego. Otrzymała ona strukturę organizacyjną w listopadzie 1946 roku. Do jej głównych wówczas zadań należało wspieranie Kościołów członkowskich, tworzenie więzi ekumenicznych z innymi Kościołami chrześcijańskimi w europie – a szczególnie ze skandynawskimi kościołami a także współpraca w pomocy charytatywnej która była dostarczana Polsce przez międzynarodowe chrześcijańskie organizacje oraz kościoły z Europy Zachodniej i USA.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Ekumenizm

 
 

Share this Post