Towarzystwo Biblijne

W Polsce działa Towarzystwo biblijne które jest międzykościelną organizacją która zrzesza oficjalnych przedstawicieli 11 Kościołów w Polsce: Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, starokatolickiego mariawitów, chrześcijan baptystów, Zielonoświątkowego i wspólnoty Kościołów Chrystusowych.
Towarzystwo biblijne w Polsce zajmuje się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem biblii oraz pomaganiem ludziom w poznawaniu działania Bożego słowa.
Towarzystwo obejmuje patronat nad Ekumenicznymi Dniami biblijnymi w całej Polsce. Prowadzi tez projekty: „Biblia w każd ej celi więziennej” lub tez „Słowo Boże dla dzieci i młodzieży”.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Ekumenizm

 
 

Share this Post