Katolicyzm

Stanowi w obecnej chwili najliczniejsze wyznanie Świata liczące niemal 1 mld wiernych opiera się na ściśle shierachizowanej strukturze. Zgodnie z doktryną kościoła jego widzialną głową na Ziemi jest Papież – biskup Rzymu i Patriarcha Zachodu który rezyduje w Watykanie sprawując również funkcję głowy państwa watykańskiego.
Filarami doktrynalnymi Kościoła Katolickiego są Pismo Święte i Tradycja. Bywa również dodawany trzeci: dogmatyczne orzeczenia Soborów Powszechnych których to Soborów odbyło się łącznie 21 oraz wypowiedziach Papieży w sprawach dotyczących wiary i moralności. W l. 1978-2005 papieżem był Polak Jan Paweł II (Karol Wojtyła), z kolei od 2005r. jest nim Benedykt XVI (kard. Joseph Ratzinger).
Chociaż formalnie zachowuje jedność doktrynalną, faktycznie można powiedzieć iż jest on wewnętrznie dość zróżnicowany a „odstają” odeń rozmaite nurty nie związane formalnie z papieżem. Nurty te kwestionują autorytet bądź soboru Watykańskiego I – np. starokatolicy, bądź II – tradycjonaliści. Nurty te omówione zostaną w następnej kolejności.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrześcijaństwo

 
 

Share this Post