Muzyka Kościelna

Najwcześniejsze informacje na temat życia muzycznego katedry na Wawelu pochodzą z XI w.. Po 1046 r. biskup Aaron zaprowadził tutaj benedyktyńskie stałe śpiewy psalmów oraz godzin kanonicznych, czego dowodem był pojawiający się w początku XII w. fakt wprowadzenia w kościele wrocławskim przez biskupa Żyrosława śpiewów oraz obrzędów katedry kra¬kowskiej oraz fragmentarycznie do naszych czasów zachowane księgi liturgiczno-muzyczne z końca XI lub przełomu XI na XII w.
Zgodnie z zachowanych w kraju oraz za granicą księgami liturgicznych możliwe jest częściowe odtworzenie sprawowanej w XII w. w wawelskiej katedrze liturgii z jej muzycznym pięknem. Przy¬gotowanie duchowieństwa w sferze praktycznej i teoretycznej do odprawiania liturgii w umożliwiała powstała po 1000 roku, zaś od XI wieku ciesząca się opinią najlepszej w kraju wawelska szkoła katedralna. Uczniowie owej szkoły od początku urozmaicali swoim śpiewem swym bardziej uroczyste nabożeństwa w katedrze. W XIII w. w polskiej kościelnej muzyce pojawiły się elementy kultu św. Stanisława. Zgodnie z relacjami Jana Długosza w latach 1254—55 napisane śpiewy ku czci św. Stanisława stanowiły dzieło Wincentego z Kielc, który był do tej pory uważany za pierwszego z imienia znanego kompozytora polskiego. Z owych czasów wywodzą się również wiadomości na temat katedralnych dzwonów. Takie od muzyki kościelnej na Wawelu brała swoje początki polska muzyka.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Katolicyzm

 
 

Share this Post