Sobory

Sobory były to zgromadzenia biskupów Kościoła Katolickiego na których uchwalane były ważne ustalenia doktrynalne. Pierwszym „pra-soborem” był tzw. Sobór jerozolimski który odbył się w czasach apostolskich. Następnie sobory: nicejski – 325, Konstantynopolski I – 385, Efezki – 431, Chalcedoński – 451, Konstantynopolski II – 553, Konstantynopolski III – 681-81; Nicejski II – 787; Konstantynopolski (IV); 869-870 1123 Laterański (I); 1139 Laterański (II); 1179 Laterański (III); Laterański (IV) 1215, Lyoński (I) 1245, Lyoński (II) 1274, Vienneński 1311-1312, Konstancjański 1414-1418, Florencki1431-1445, Laterański (V) 1512-1517, Trydencki 1545-1563, Watykański (I) 1869-1870, Watykański (II) 1962-1965. Szczególne znaczenie przypisuje się soborowi watykańskiemu – to na nim właśnie pojawiły się pomysły reform których owocami są: podkreślenie roli osób świeckich, reforma liturgii, pojednanie i zniesienie ekskomunik między Rzymem i Konstantynopolem (Prawosławiem), a także zbliżenie do kościołów Poreformacyjnych, dekrety dotyczące ekumenizmu, wolności religijnej, Żydów i religii niechrześcijańskich.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Katolicyzm

 
 

Share this Post