Apokalipsa

Ostatnia księga Pisma Świętego której autorstwo przypisywane jest św. Janowi być może wyszła spod pióra któregoś z jego uczniów. Różni się ona od pozostałych ksiąg Pisma świętego tym że opisuje wydarzenia które dopiero mają się wydarzyć. Jan Apostoł miał pisać tę księgę na wyspie Patos. Księga ta w sposób symboliczny opisuje przyszłe wydarzenia które są związane z przyszłością świata. Ostatecznie zatriumfować ma Chrystus który przedstawiony jest jako baranek. Rozpoczyna ją „List do Siedmiu kosciołów które są w Azji” – w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardem, Filadelfii i Laodycei. Każde wyznanie coś dla siebie wybrało z Apokalipsy, np. Jest tam wizja „144” tysięcy zbawionych – dosłownie interpretowana przez świadków jehory, niewiasty obleczonej w słońce w której Kościół Katolicki widzi Maryję itd.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nowy Testament

 
 

Share this Post