Datowanie

Według wszelkiego prawdopodobieństwa Ewangelia Łukasza podobnie z resztą jak Dzieje Apostolskie powstawały w tym samym czasie, gdzie w datowaniu powstania ewangelii będzie wykorzystywało się argumentu zaczerpnięte bezpośrednio z dziejów apostolskich i na odwrót. Istnieją różne hipotezy co do tego tematu, najpopularniejsze z nich to jednak podawanie daty wczesnej, czyli okres około siedemdziesiątego roku naszej ery oraz daty późnej, czyli sto dwudziestego piątego roku naszej ery, nie do końca jednak wiadomo, która z nich będzie bliższa prawdzie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nowy Testament

 
 

Share this Post