Ewangelia sw. Jana

Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa zauważono, że czwarta Ewangelia różni się znacznie od pozostałych. Trzy pierwsze mają podobny układ materiału iparalełnc opisy wydarzeń, dlatego zostaty nazwane synoptycznymi. Ewangelie synoptyczne podkreślają przede wszystkim to, co Jezus powiedział i uczynil w Galilei. Następnie ukazują Jego podróż do Jerozolimy, w której dopełnia On swoją aktywność ziemską. Ewangelia według św. Jana poświęca zaś więcej miejsca działalności Jezusa w Judei (1,35-42) i wymienia przynajmniej trzy Jego podróże do Jerozolimy (1,13; 5,1; 7,10). Synoptycy opisują okolą trzydziestu cudownych wydarzeń, Jan natomiast przedstawia ich siedem, przy czym z tych siedmiu tylko trzy występują w innych Ewangeliach. Określa je też inaczej -jako „znaki” lub „dzieła”. Synoptycy przedstawiają także nauczanie Jezusa jako krótkie wskazania i liczne przypowieści, Jan zaś pomija przypowieści (przekazuje tylko dwa przykłady -w rozdz. 10 i 15), a w zamian przekazuje długie, uroczyste mowy (np. mowę pożegnalną podczas Ostatniej Wieczerzy),
Ewangelia według św. Jana zachowuje swój odrębny styl, prosty a jednocześnie majesta¬tyczny. Niektóre słowa występują bardzo często: „kochać”, „sądzić”, „dawać świadectwo”, „prawda”, „życie”, „świat”.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nowy Testament

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *