Orientalne Kościoły

Orientalne Kościoły Ortodoksyjne lub tez Kościoły Starożytne Wschodu, lub kościoły niechalcedońskie, to zbiorcze określenie kilku Kościołów Określenie „Niechalcedońskie” pochodzi stąd że odrzuciły one postanowienia Soboru chalcedońskiego z 451 r. mówiącego o podwójnej – boskiej i ludzkiej naturze Chrystusa i uznały za słuszny pogląd iż ma On jedną, boską – naturę. W przeciwnej pozycji znaleźli się „nestorianie” którzy w idąc za poglądami Nestoriusza uznali za nie do przyjęcia ustalenia również wcześniejszego soboru – efeskiego z 431 r., który zajmując się kwestią natury Chrystusa stwierdził że Maria jest „Bożą rodzicielką” (Theotokos) nie zaś tylko Matką Chrystusa („Christotokos”). Owe Kościoły są autokefaliczne (samorządne). Najwięcej chrześcijan tych Kościołów zamieszkuje na Bliskim Wschodzie (Kościół Syryjski – Syria, Kościół Koptyjski- Egipt, Kościół Ormiański – Armenia, kościół Etiopski – Etiopia).

 
 

Więcej artykułów w kategorii Prawosławie

 
 

Share this Post