Pismo święte

Jak wspomniano już w Prawosławiu Pismo Święte stanowi pierwszy i najważniejszy element Tradycji. Biblia jest dla Prawosławia najwyższym przejawem tego co Bóg dał ludziom, zaś chrześcijanie zawsze powinni stanowić „Lud Księgi”.
W ten sposób prawosławie krytycznie patrzy na wizję protestancką „Sola Scriptura”, która to wizja ukazuje Pismo jako jedyne źródło objawienia, stojące ponad Kościołem. Nie tak ma być gdyż Pismo powstało w kościele i dla Kościoła. Z drugiej jednaj strony krytycznie patrzy się także na katolicyzm gdzie „Urząd” postawiony jest ponad Pismem i ponad Tradycją władny do ustanawiania dogmatów które nie muszą mieć jasnego oparcia w Biblii. Wobec tego Pismo święte stanowi księgę której okazywana jest cześć równa ikonom stanowiącym również obrazowe przedstawienie Pisma Świętego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Prawosławie

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *