Prawosławie

Kościół Prawosławny ukształtował się na skutek Wielkiej schizmy r. 1054 wówczas to papież Leon IX ekskomunikował – (wykluczył z Kościoła) Patriarchę Konstantynopola Michała Celulariusza. Nie jest on jednolicie zorganizowany tak jak Kościół Rzymskokatolicki – z jednym papieżem itd. Prawosławne kościoły w poszczególnych państwach zachowują autokefalię, czyli samodzielne, samorządne, zaś Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola pełni funkcję honorowego zwierzchnika Kościoła Prawosławnego. Doktryna Kościoła Prawosławny opiera się na Tradycji w której zawierają się poszczególne elementy: Pismo Święte z kolei zaś twierdzenia Ojców Kościoła, uchwały pierwszych 7 Soborów Ekumenicznych – Nicejskiego (321) , Konstantynopolskiego I (381) , Efeskiego (321), Chalcedońskiego (451), Konstantynopolskiego II (553) i III (680-81) oraz Nicejskiego II (787). Doktryna prawosławna tym różni się od katolickiej że odrzuca dogmat o nieomylności papieża, a także i dogmaty o Niepokalanym Poczęciu Maryi i Wniebowzięciu. Charakterystyczne jest również dla Prawosławia uznanie że Duch Święty pochodzi wyłącznie od Ojca a nie „od Ojca i Syna” (Filioque).

Liturgię prawosławną odznacza się bogactwem i ceremonialnością . W prawosławiu jest również charakterystyczny znaczący kult Ikon – świętych obrazów lecz za to brak jest rzeźb gdyż zdaniem prawosławnych w zakazie tworzenia wizerunków wyrażony w Piśmie świętym Starego Testamentu o rzeźby tak naprawdę chodziło Czcią równą ikonom otaczana jest również również Księga Pisma Świętego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Prawosławie

 
 

Share this Post