Tradycja

Chrześcijańska Tradycja według prawosławnych związana jest z wiarą wiarę oraz jej praktycznymi przejawami, pochodzącymi z nauki udzielonej przez Chrystusa apostołom i przekazywanej od czasów apostolskich w Kościele przez następne pokolenia. Tradycja w prawosławiu stanowi ciąg: Pismo Święte, Symbol Wiary (Credo), postanowienia Soborów Powszechnych oraz spuścizna Ojców Kościoła, księgi liturgiczne i święte ikony.
Zauważyć trzeba że o ile w katolickim rozumieniu Tradycja to przekaz równoważny pismu świętemu a z kolei według Protestantów najważniejsze jest Pismo święte zaś tradycja nie jest traktowana jako źródło objawienia. Prawosławie nie przeciwstawia ani nie oddziela Pisma Świętego od Tradycji, natomiast pierwszy element Tradycji stanowi Pismo święte które w nij się zawiera.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Prawosławie

 
 

Share this Post