Antytrynitarze

Ruchy antytrynitarne które kwestionowały naukę o Trójcy Świętej sytuują wywodziły się od czasów gdy w III w. n.e prezbiter Ariusz głosił naukę o tym że Syn Boży jest niższy od Ojca, przez co zostal on oskarżony o antytrynitaryzm, to znaczy radykalny monoteizm chrześcijański (unitarianizm) który kwestionował naukę o Trójcy Świętej. Ariusz został potępiony na nicejskim soborze w 321 r. mimo to odrodził się w trakcie reformacji. W Polsce natomiast przybrał on nazwę aranizmu, lub także i socynianizmu – był on zwalczany nie tylko przez katolików lecz i protestantów.
W II poł. XIX w. w Ameryce Północnej ukształtowała się organizacja Badaczy Pisma Świętego którzy Ojca uważali za jedynego Boga, z kolei zaś Syn Boży miał być za najwyższym aniołem, zaś Duch święty energią Bożą. Głównym ich ideologiem był Russel, według którego w 1874 r. Jezus niewidzialnie na ziemi objął panowanie. Ruch ów nie był jednolity, gdyż część jego członków pozostała wierna naukom Russela, zaś reszta poszła za Rutherfordem i zbory te w 1933 r. nazwały się Świadkowie Jehowy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Protestantyzm

 
 

Share this Post