Baptyści

Nurt baptystyczny wyłonił się w Anglii na przełomie XVI i XVII wieku stanowiąc początek początki ruchu baptystycznego który swoje korzenie miał w anabaptyzmie. Jego podstawą jest idea powrotu do źródeł chrześcijaństwa.
Za jedyny autorytet i podstawę wiary baptyści uznają Pismo Święte. Nie ma też u baptystów jakichś innych autorytetów jak choćby dodatkowe księgi, urzędy czy też osoby.
Podobnie jak większość chrześcijan także i baptyści deklarują wiarę w Trójce Świętą a także w to że pomimo upadku ludzkości i tego że znalazła się ona w stanie grzechu, to dzięki ofierze Chrystusa człowiek może otrzymać usprawiedliwienie – dostępne jedynie z bożej łaski. Ich wiara polega też na przekonaniu o nieśmiertelności duszy ludzkie. Chrzczą osoby dorosłe które już wyznały wiarę nie uznając w zasadzie chrztu dzieci jako „nieświadomego”.
Baptystyczna organizacja Kościoła opiera się na zborach, to znaczy społecznościach ludzi wierzących będących są niezależnymi i autonomicznymi jednostkami. Jedynym urzędem w kościele jest prezbiter stojący na czele unii Zborów w Kraju.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Protestantyzm

 
 

Share this Post