Kalwinizm

Kalwinizm w swej doktrynie poszedł dalej niż luteranizm. Tutaj główną rolę odgrywał spór o to jak rozumieć nobecność Chrystusa w Komunii świętej, rozumiana czy jest to „konsubstancjacja” – jak chciał Luter – rzeczywiska obecnosć; czy też jak chcial Kalwin obecność „duchowa” jedynie w trakcie przyjmowania komunii.
Wyróżnikiem kalwinizmu jest też wiara w predestynację czyi zbawienie człowieka – czy zależy ono przede wszystkim od od Boga z którego woli wcześniej jedni przeznaczeni zostali do zbawienia, inni zaś na potępienie. We zborach kalwińskich nie powinno też być żadnych obrazów czy rzeźb zaś z kolei luteranizm dopuszcza je o ile są ilustracją scen biblijnych podczas kiedy centralną postać na nich stanowi Chrystus.
Do najistotniejszych dzieł Kalwina należą Christianae religionis institutio i Articuli de Regimine Ecclesiae (1536).Obecnie wyznawcy nurtu kalwińskiego zamieszkują głównie Szwajcarię i Nidelrnady, oraz Szkocję (Prezbiterianie).

 
 

Więcej artykułów w kategorii Protestantyzm

 
 

Share this Post