Metodyzm

Ruch metodystyczny wyłonił się z kościoła anglikańskiego w XVIII w. i może również zostać uznany za „reformację w anglikanizmie. Twórcami jego byli Jan Wesley i G.Whitefeld. Ruch ten miał na celu w przekonanie że każdy chrześcijanin ma przebyć przez 4 etapową drogę: usprawiedliwienie, odrodzenie, doświadczenie Ducha i uświęcenie. W 1739 r. Wesley odszedł od Braci Morawskich sprzeciwiwszy się doktrynie predystynacji wedle której Bóg do zbawienia wybrał tylko niektórych. Ze względu na „kontrowersyjne” poglądy nie miał prawa wstępu do kościoła.
Metodyzm rozszerzył się szybko w Anglii i Ameryce Pn. Swoje modlitwy Metodyści zanoszą do Boga Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego. Kaplice czy kościoły cechuje skromny wystrój– przeważnie jest to Krzyż i stół. Metodyści tak jak protestanci uwazaja ż ełaska jest darmo dana i niezbędna do zbawienia lecz również że Każdy człowiek powinien wewnętrznie się odnowić, duchowo się odrodzić i moralnie co zbliza ich do katolickiego podejścia. Kościół ten uczy również że każdy człowiek winien nawrócić się z grzechów do Chrystusa jako Zbawiciela. Na czele Kościoła stoi Konferencja Generalna.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Protestantyzm

 
 

Share this Post