Zielonoświątkowcy

Zielonoświątkowcy wyłonili się na początku XX w. a ich inne określenia to: ewangeliczni chrześcijanie lub też Pentekostalni. Zielonoświątkowcy ponadto uznają także i dwa ustanowienia (sakramenty) – tj. Chrzest i Wieczerze Pańską (Komunia święta). Chrzest nie obejmuje małych dzieci lecz osoby w wieku „świadomym” a poprzedza go jak u adwentystów wyznanie wiary . Chrystus w Wieczerzy pańskiej udziela się pod postaciami chleba i wina, przy czym uznaje się „duchową” Jego obecność.
Zielonoświątkowcy swoje nabożeństwa odprawiają w niedzielę. Na nie składają się kazanie, pieśni, modlitwa, oraz oznaki charyzmatów, takich jak: prorokowanie, modlitwa językami, wykładanie języków, uzdrawianie chorych, oddawanie dziesięciny itd. Istotne znaczenie ma również sama muzyka. Najbardziej się zielonoświątkowcy kojarzą z modlitwa Duchem świętym – wylanie Ducha Świętego i charyzmaty. Zatem zielonoświątkowcy często mienia się być nurtem kolejnym w kościele chrześcijańskim co stanowi o ich oryginalności. To wszystko powoduje że często są oni wymieniani oddzielnie obok katolików i protestantów. Ze względu na oryginalność modlitw bywają oni traktowani lekceważąco przez innych chrześcijan.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Protestantyzm

 
 

Share this Post