Reformacja – Luter

Inicjatorem Reformacji był Marcin Luter który 31 X 1517 przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez w których zawarł swoje opinie na tematy teologiczne głównie protest przeciwko sprzedaży odpustów.
Luter jako mnich z zakonu Augustianów podkreślał rolę darmo danej łaski w procesie zbawienia. Na Sejmie Rzeszy Niemieckiej w Spirze w 1529 r. zwolennicy reformacji uznali decydującą że to Pisma Świętego ma decydującą rolę w doktrynie chrześcijańskiej. Od „protestacji” w Spirze pochodzi ich określenie „Protestanci”. Protestantyzm swym zasięgiem objął północne Niemcy skąd też rozszerzył się na północne rejony Europy – czyli przede wszystkim do Skandynawii. Dotarł również i do Polski.
Jednocześnie w Szwajcarii wyłonił się kolejny nurt protestantyzmu – kalwinizm od nazwiska założyciela tego nurtu Jana Kalwina. Ogólnie zatem luteranizm i kalwinizm stanowią dwa główne nurty pierwszej reformacji.
Podstawą wiary Reformacji jest przekonanie, iż tylko Pismo Święte stanowi regułę wiary („sola scriptura”).

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrześcijaństwo

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *