Ekumenizm

 • Kalendarz Ekumeniczny

  Kalendarz Ekumeniczny

  Kalendarz ekumeniczny to tytuł wydawnictwa na kartach którego zostały zestawione święta rozmaitych wyznań i kościołów: katolickie, prawosławnego, ewangelickiego, mojżeszowego i muzułmańskiego. Dlatego pod każdą datą występuje określenie jakie to święto […]

  continue reading →
   
 • Ekumeniczne Święto Biblii

  Ekumeniczne Święto Biblii

  W 2009 r. hasłem Ekumenicznych Dni biblijnych w warszawie było „to co niemożliwe u ludzi jest możliwe u boga” (Łk 18, 27). Zdaniem jego organizatorów i uczestników zbawienie jest możliwe […]

  continue reading →
   
 • Towarzystwo Biblijne

  Towarzystwo Biblijne

  W Polsce działa Towarzystwo biblijne które jest międzykościelną organizacją która zrzesza oficjalnych przedstawicieli 11 Kościołów w Polsce: Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, starokatolickiego mariawitów, chrześcijan baptystów, Zielonoświątkowego i wspólnoty Kościołów […]

  continue reading →
   
 • Nabożeństwa w Krakowie

  Nabożeństwa w Krakowie

  W Krakowie ekumeniczne nabożeństwa odbywają się od końca l. 60. xx w. po soborze watykańskim II był czas że uczestniczył w nich aktywnie kardynał Karol Wojtyła. O d wielu też […]

  continue reading →
   
 • Oddział Krakowski PRE

  Oddział Krakowski PRE

  Polską Rade Ekumeniczną współtworzy 15 struktur regionalnych. Oddział krakowski zrzesza kościoły członkowskie które mają swoje placówki w tym mieście. Jest to sześć z siedmiu kościołów członkowskich Rady – za wyjątkiem […]

  continue reading →
   
 • Polska Rada Ekumeniczna

  Polska Rada Ekumeniczna

  W 1941 r. powstała Polska Rada Ekumeniczna której członkami jest 7 kościołów mniejszościowych: Kościół Ewangelicko-Augsburski; Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Reformowany; Kościół Chrześcijan Baptystów; Kościół Polskokatolicki; Kościół Ewangelicko-Metodystyczny; Starokatolicki Kościół Mariawitów. […]

  continue reading →
   
 • Ekumenizm

  Ekumenizm

  Mianem „Ekumenizmu” określa się tendencje zmierzające ku pojednaniu chrześcijan rozmaitych wyznań. Tendencje ekumeniczne pojawiły się na początku w kręgach protestanckich. W tym jednak czasie Kościół Rzymskokatolicki miał zupełnie inny pogląd […]

  continue reading →