Katolicyzm

 • Benedykt XVI

  Benedykt XVI

  Ur. W 1927 r. Josef Ratzinger jako kardynał dał się poznać jako konserwatysta, mimo że brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II po stronie „postępowców”. Jest zatem „fundamentalistą”? A może […]

  continue reading →
   
 • Starokatolicyzm

  Starokatolicyzm

  Nurt starokatolicki wyłonił się w II Poł. XIX w. kiedy to doszło do w Kościele Rzymskokatolickim miejsce do „małej schizmy” – kilkunastu teologów z Ignacym von Dollingerem [zdj.] na czele […]

  continue reading →
   
 • Muzyka Kościelna

  Muzyka Kościelna

  Najwcześniejsze informacje na temat życia muzycznego katedry na Wawelu pochodzą z XI w.. Po 1046 r. biskup Aaron zaprowadził tutaj benedyktyńskie stałe śpiewy psalmów oraz godzin kanonicznych, czego dowodem był […]

  continue reading →
   
 • Tradycjonalizm

  Tradycjonalizm

  Nurt tradycjonalistyczny wywodzi się ze sprzeciwu grupy biskupów i teologów wobec ustaleń II Soboru Watykańskiego 1962-65 na którym podjęto uchwały dotyczące reformy kościoła. Grupa ta naciskała na zachowanie starego trydenckiego […]

  continue reading →
   
 • Sobory

  Sobory

  Sobory były to zgromadzenia biskupów Kościoła Katolickiego na których uchwalane były ważne ustalenia doktrynalne. Pierwszym „pra-soborem” był tzw. Sobór jerozolimski który odbył się w czasach apostolskich. Następnie sobory: nicejski – […]

  continue reading →
   
 • Katolicyzm – obrządki

  Katolicyzm – obrządki

  Łaciński obrządek stanowi najliczniejszy w kościele Katolicyzm Funkcjonują również i inne obrządki które jednak wbrew błędnym opiniom nie stanowią odrębnego obrządku.: Kościoły – Obrządki Wschodnie, Unickie – ok. 16.700.000 Obrządek […]

  continue reading →
   
 • Katolicyzm

  Katolicyzm

  Stanowi w obecnej chwili najliczniejsze wyznanie Świata liczące niemal 1 mld wiernych opiera się na ściśle shierachizowanej strukturze. Zgodnie z doktryną kościoła jego widzialną głową na Ziemi jest Papież – […]

  continue reading →