Nowy Testament

 • Apokalipsa

  Apokalipsa

  Ostatnia księga Pisma Świętego której autorstwo przypisywane jest św. Janowi być może wyszła spod pióra któregoś z jego uczniów. Różni się ona od pozostałych ksiąg Pisma świętego tym że opisuje […]

  continue reading →
   
 • Dzieje Apostolskie

  Dzieje Apostolskie

  Nie można mówić o Dziejach Apostolskich bez uwzględnienia trzeciej Ewangelii, gdyż zakładają one wyraźnie pierwszą Księgę (l, 1). Na początku Dziejów Apostolskich Łukasz mówi, jak widzi swoje wcześniejsze pismo – […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia sw. Jana

  Ewangelia sw. Jana

  Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa zauważono, że czwarta Ewangelia różni się znacznie od pozostałych. Trzy pierwsze mają podobny układ materiału iparalełnc opisy wydarzeń, dlatego zostaty nazwane synoptycznymi. Ewangelie synoptyczne podkreślają […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia według św. Łukasza

  Ewangelia według św. Łukasza

  Ewangelia według św. Łukasza ma pewne szczególne cechy, które ja odróżniają od pozostałych Ewangelii (Mateusza, Marka i Jana), wchodzących w skład Nowego Testamentu, Szczególną role odgrywa w niej Jerozolima, w […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia św. Mateusza

  Ewangelia św. Mateusza

  W Ewangelii sw. Mateusza Jezus jest to postać która jest przedstawiana jako przybywająca w kulminacyjnym punkcie dziejów Izraela i wychodzi naprzeciwko nadziejom narodu wybranego. Na początku księgi pojawia się długa […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia św. Marka

  Ewangelia św. Marka

  Ewangelia ta opowiedziana jest metodą narracyjną lecz nie można jej porównać do jakiejś pospolitej biografii. Przytacza ona epizody mające cechy powiązania dość ogólnego. Przedstawia ona postać Jezusa jako osobę wewnętrznie […]

  continue reading →
   
 • Nowy Testament

  Nowy Testament

  Pismo święte Nowego Testamentu to Druga część Biblii., Nie jest jej intencją zastąpienie Biblii Hebrajskiej, nie stanowi do niej dodatku, lecz przeciwnie jest jerj wypełnieniem i przedstawieniem wydarzeń Starego Testamentu […]

  continue reading →