Nowy Testament

 • Datowanie

  Datowanie

  Według wszelkiego prawdopodobieństwa Ewangelia Łukasza podobnie z resztą jak Dzieje Apostolskie powstawały w tym samym czasie, gdzie w datowaniu powstania ewangelii będzie wykorzystywało się argumentu zaczerpnięte bezpośrednio z dziejów apostolskich […]

  continue reading →
   
 • Problem autorstwa

  Problem autorstwa

  Łukasz Ewangelista jest także domniemanym autorem innej z ksiąg Nowego Testamentu, a mianowicie dziejów apostolskich. Obie z tych ksiąg dedykowane są tej samej osobie, łczyło je będzie podobieństwo jeśli chodzi […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia Łukasza

  Ewangelia Łukasza

  Ewangelia ta tradycyjnie znajduję się w kanonie Nowego Testamentu jako trzecia w kolejności. Jej prawdopodobnym autorem jest Łukasz Ewangelista, który według przekazów miał być lekarzem i jednym z towarzyszy świętego […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia

  Ewangelia

  Ewangelia obecnie jest określeniem, które stosowane będzie w kilku różnych znaczeniach, między innymi jako określenie jednego z gatunków literackich chrześcijańskich pism, które opisywały życie Jezusa. Oprócz tego ewangelię rozumieć będziemy […]

  continue reading →
   
 • Apokryf

  Apokryf

  Mianem apokryfów będziemy określali przede wszystkim księgi posiadające wyraźne zabarwienie religijne, które pochodziły będą z przełomu okresu naszej ery. Księgi takowe uznawane są przez kościół katolicki za nienatchnione, będą one […]

  continue reading →
   
 • Kanoniczność

  Kanoniczność

  Z czasem kiedy chrześcijaństwo zaczęło się rozwijać i zwiększała się liczba chrześcijańskich pism traktujących o wierze pojawiać zaczął się w całkowicie naturalny i zrozumiały sposób problem związany z konieczność ustalenia […]

  continue reading →
   
 • Nowy Testament

  Nowy Testament

  Nowy Testament jest drugą zaraz po Starym Testamencie część chrześcijańskiej Biblii, która powstała na przestrzeni lat pięćdziesiątych i do końca dziewięćdziesiątych pierwszego wieku naszej ery. Obecnie Nowy Testament stanowił będzie […]

  continue reading →
   
 • Apokalipsa

  Apokalipsa

  Ostatnia księga Pisma Świętego której autorstwo przypisywane jest św. Janowi być może wyszła spod pióra któregoś z jego uczniów. Różni się ona od pozostałych ksiąg Pisma świętego tym że opisuje […]

  continue reading →
   
 • Dzieje Apostolskie

  Dzieje Apostolskie

  Nie można mówić o Dziejach Apostolskich bez uwzględnienia trzeciej Ewangelii, gdyż zakładają one wyraźnie pierwszą Księgę (l, 1). Na początku Dziejów Apostolskich Łukasz mówi, jak widzi swoje wcześniejsze pismo – […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia sw. Jana

  Ewangelia sw. Jana

  Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa zauważono, że czwarta Ewangelia różni się znacznie od pozostałych. Trzy pierwsze mają podobny układ materiału iparalełnc opisy wydarzeń, dlatego zostaty nazwane synoptycznymi. Ewangelie synoptyczne podkreślają […]

  continue reading →