Chrześcijaństwo

 • Pope John Paul II, left, prays with Catholicos Karekin II, right,  at the Memorial of The Tsitsernagaberd in Yerevan, the capital of Armenia, Wednesday, Sept. 26, 2001. The Pope gave tribute Wednesday to the vast numbers of Armenians who perished under Ottoman rule, one of the most painful chapters in Armenia history. (AP Photos/Alexander Zemlianichenko)

  Orientalne Kościoły

  Orientalne Kościoły Ortodoksyjne lub tez Kościoły Starożytne Wschodu, lub kościoły niechalcedońskie, to zbiorcze określenie kilku Kościołów Określenie „Niechalcedońskie” pochodzi stąd że odrzuciły one postanowienia Soboru chalcedońskiego z 451 r. mówiącego […]

  continue reading →
   
 • Prawosławie

  Prawosławie

  Kościół Prawosławny ukształtował się na skutek Wielkiej schizmy r. 1054 wówczas to papież Leon IX ekskomunikował – (wykluczył z Kościoła) Patriarchę Konstantynopola Michała Celulariusza. Nie jest on jednolicie zorganizowany tak […]

  continue reading →
   
 • Tradycja

  Tradycja

  Chrześcijańska Tradycja według prawosławnych związana jest z wiarą wiarę oraz jej praktycznymi przejawami, pochodzącymi z nauki udzielonej przez Chrystusa apostołom i przekazywanej od czasów apostolskich w Kościele przez następne pokolenia. […]

  continue reading →
   
 • Chrześcijaństwo wschodnie

  Chrześcijaństwo wschodnie

  Mianem chrześcijaństwa wschodniego zbiorczo określamy kościoły pnia wschodniego. Jest to określenie które dotyczy kościołów zarówno prawosławnego jak i orientalnych ortodoksyjnych. Jest to określenie upraszczające z punktu widzenia zachodniego chrześcijaństwa. z […]

  continue reading →
   
 • Apokalipsa

  Apokalipsa

  Ostatnia księga Pisma Świętego której autorstwo przypisywane jest św. Janowi być może wyszła spod pióra któregoś z jego uczniów. Różni się ona od pozostałych ksiąg Pisma świętego tym że opisuje […]

  continue reading →
   
 • Dzieje Apostolskie

  Dzieje Apostolskie

  Nie można mówić o Dziejach Apostolskich bez uwzględnienia trzeciej Ewangelii, gdyż zakładają one wyraźnie pierwszą Księgę (l, 1). Na początku Dziejów Apostolskich Łukasz mówi, jak widzi swoje wcześniejsze pismo – […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia sw. Jana

  Ewangelia sw. Jana

  Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa zauważono, że czwarta Ewangelia różni się znacznie od pozostałych. Trzy pierwsze mają podobny układ materiału iparalełnc opisy wydarzeń, dlatego zostaty nazwane synoptycznymi. Ewangelie synoptyczne podkreślają […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia według św. Łukasza

  Ewangelia według św. Łukasza

  Ewangelia według św. Łukasza ma pewne szczególne cechy, które ja odróżniają od pozostałych Ewangelii (Mateusza, Marka i Jana), wchodzących w skład Nowego Testamentu, Szczególną role odgrywa w niej Jerozolima, w […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia św. Mateusza

  Ewangelia św. Mateusza

  W Ewangelii sw. Mateusza Jezus jest to postać która jest przedstawiana jako przybywająca w kulminacyjnym punkcie dziejów Izraela i wychodzi naprzeciwko nadziejom narodu wybranego. Na początku księgi pojawia się długa […]

  continue reading →
   
 • Ewangelia św. Marka

  Ewangelia św. Marka

  Ewangelia ta opowiedziana jest metodą narracyjną lecz nie można jej porównać do jakiejś pospolitej biografii. Przytacza ona epizody mające cechy powiązania dość ogólnego. Przedstawia ona postać Jezusa jako osobę wewnętrznie […]

  continue reading →