Chrześcijaństwo

 • Historia chrześcijaństwa

  Historia chrześcijaństwa

  Początek chrześcijaństwa to pierwsza połowa rozpoczynającego naszą erę wieku, co miejsce ma na terenie jednej z rzymskich prowincji, a mianowicie Judei pomiędzy wyznawcami judaizmu. Efektem zmiany ich praktyk religijnych jest […]

  continue reading →
   
 • Chrześcijaństwo

  Chrześcijaństwo

  Chrześcijaństwo jest jedną z największych religii monoteistycznych oraz jedną z najstarszych do dzisiaj wyznawanych. Głosić będzie ona nauki dotyczące mesjaństwa i synostwa Bożego Jezusa Chrystusa, oprócz tego jego śmierci męczeńskiej […]

  continue reading →
   
 • Antytrynitarze

  Antytrynitarze

  Ruchy antytrynitarne które kwestionowały naukę o Trójcy Świętej sytuują wywodziły się od czasów gdy w III w. n.e prezbiter Ariusz głosił naukę o tym że Syn Boży jest niższy od […]

  continue reading →
   
 • Metodyzm

  Metodyzm

  Ruch metodystyczny wyłonił się z kościoła anglikańskiego w XVIII w. i może również zostać uznany za „reformację w anglikanizmie. Twórcami jego byli Jan Wesley i G.Whitefeld. Ruch ten miał na […]

  continue reading →
   
 • Zielonoświątkowcy

  Zielonoświątkowcy

  Zielonoświątkowcy wyłonili się na początku XX w. a ich inne określenia to: ewangeliczni chrześcijanie lub też Pentekostalni. Zielonoświątkowcy ponadto uznają także i dwa ustanowienia (sakramenty) – tj. Chrzest i Wieczerze […]

  continue reading →
   
 • Baptyści

  Baptyści

  Nurt baptystyczny wyłonił się w Anglii na przełomie XVI i XVII wieku stanowiąc początek początki ruchu baptystycznego który swoje korzenie miał w anabaptyzmie. Jego podstawą jest idea powrotu do źródeł […]

  continue reading →
   
 • Kalwinizm

  Kalwinizm

  Kalwinizm w swej doktrynie poszedł dalej niż luteranizm. Tutaj główną rolę odgrywał spór o to jak rozumieć nobecność Chrystusa w Komunii świętej, rozumiana czy jest to „konsubstancjacja” – jak chciał […]

  continue reading →
   
 • Anglikanizm

  Anglikanizm

  U źródeł tego nurtu była swoista „schizma” w kościele Anglii kiedy to król angielski Henryk VIII zażądał od papieża Klemens VII uznania nieważność jego pierwszego małżeństwa z Katarzyną Aragońską i […]

  continue reading →
   
 • Reformacja – Luter

  Reformacja – Luter

  Inicjatorem Reformacji był Marcin Luter który 31 X 1517 przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez w których zawarł swoje opinie na tematy teologiczne głównie porotest przeciwko sprzedaży odpustów. […]

  continue reading →
   
 • Ikona

  Ikona

  Ikony w prawosławiu nie są tożsame tylko obrazem religijnym,. Za pośrednictwem ikon chrześcijanin prawosławny osiąga możliwość widzenia duchowego świata. Ponieważ zaś ikona stanowi jeden z elementów Tradycji, toteż podlega ona […]

  continue reading →