Prawosławie

 • Ikona

  Ikona

  Ikony w prawosławiu nie są tożsame tylko obrazem religijnym,. Za pośrednictwem ikon chrześcijanin prawosławny osiąga możliwość widzenia duchowego świata. Ponieważ zaś ikona stanowi jeden z elementów Tradycji, toteż podlega ona […]

  continue reading →
   
 • Sobory Powszechne

  Sobory Powszechne

  Prawosławie uznaje pierwszych siedem soborów jako wiążące dla Nauki chrześcijańskiej.: 1. 325 Nicea I – potępienie arianizmu; sformułowanie symbolu (wyznania wiary) oraz dogmatu o współistotności Chrystusa i Boga Ojca; ustalenie […]

  continue reading →
   
 • Pismo święte

  Pismo święte

  Jak wspomniano już w Prawosławiu Pismo Święte stanowi pierwszy i najważniejszy element Tradycji. Biblia jest dla Prawosławia najwyższym przejawem tego co Bóg dał ludziom, zaś chrześcijanie zawsze powinni stanowić „Lud […]

  continue reading →
   
 • Pope John Paul II, left, prays with Catholicos Karekin II, right,  at the Memorial of The Tsitsernagaberd in Yerevan, the capital of Armenia, Wednesday, Sept. 26, 2001. The Pope gave tribute Wednesday to the vast numbers of Armenians who perished under Ottoman rule, one of the most painful chapters in Armenia history. (AP Photos/Alexander Zemlianichenko)

  Orientalne Kościoły

  Orientalne Kościoły Ortodoksyjne lub tez Kościoły Starożytne Wschodu, lub kościoły niechalcedońskie, to zbiorcze określenie kilku Kościołów Określenie „Niechalcedońskie” pochodzi stąd że odrzuciły one postanowienia Soboru chalcedońskiego z 451 r. mówiącego […]

  continue reading →
   
 • Prawosławie

  Prawosławie

  Kościół Prawosławny ukształtował się na skutek Wielkiej schizmy r. 1054 wówczas to papież Leon IX ekskomunikował – (wykluczył z Kościoła) Patriarchę Konstantynopola Michała Celulariusza. Nie jest on jednolicie zorganizowany tak […]

  continue reading →
   
 • Tradycja

  Tradycja

  Chrześcijańska Tradycja według prawosławnych związana jest z wiarą wiarę oraz jej praktycznymi przejawami, pochodzącymi z nauki udzielonej przez Chrystusa apostołom i przekazywanej od czasów apostolskich w Kościele przez następne pokolenia. […]

  continue reading →
   
 • Chrześcijaństwo wschodnie

  Chrześcijaństwo wschodnie

  Mianem chrześcijaństwa wschodniego zbiorczo określamy kościoły pnia wschodniego. Jest to określenie które dotyczy kościołów zarówno prawosławnego jak i orientalnych ortodoksyjnych. Jest to określenie upraszczające z punktu widzenia zachodniego chrześcijaństwa. z […]

  continue reading →