Poczet Papieży

 • Polska

  Polska

  Jeśli chodzi o nasz kraj, z pewnością pius dziesiąty był mu przychylny, a nawet jeśli nie to jego stosunek był w najgorszym wypadku neutralnym. Ksiądz Adam Sapiecha, znana polska postać […]

  continue reading →
   
 • Życie

  Życie

  Urodził się on w wiejskiej rodzinie, jego ojciec był listonoszem oraz szwaczką. Istnieje informacja, którą obecnie potwierdza kilka starszych źródeł, że jego ojciec był Polakiem, który jednak wyemigrował za poszukiwaniem […]

  continue reading →
   
 • Konklawe

  Konklawe

  W momencie śmierci ówczesnego papieża, a mianowicie Leona trzynastego miejsce miało tradycyjne zebranie się konklawe. Moment ten był historycznym, gdyż wtedy po raz ostatni złożone zostało veto, które z resztą […]

  continue reading →
   
 • Pius X

  Pius X

  Właściwe imię tego jednego z nowożytnych papieży to Giuseppe Melchiore Sarto. Urodził się on w pierwszej połowie wieku dziewiętnastego, swoją posługę pełnił natomiast od roku 1903, obejmował tą funkcję mając […]

  continue reading →
   
 • Wnętrze bazyliki

  Wnętrze bazyliki

  W centralnej części kościoła znaleźć będziemy mogli główny ołtarz, zwany inaczej także papieski, gdzie nad nim znajduje się barokowy baldachim, wykonany przez jednego z najbardziej wziętych architektów w historii tejże […]

  continue reading →
   
 • Bazylika

  Bazylika

  Bazylika świętego Piotra, która mieści się w Watykanie jest obecnie drugim co do wielkości kościołem na świecie, obecnie powierzchnia wynosi dwadzieścia trzy tysiące metrów kwadratowych. Jest to z pewnością jedno […]

  continue reading →
   
 • Ciekawostki

  Ciekawostki

  Z postacią Piotra z pewnością wiązać będzie się wiele ciekawostek różnego typu. Między innymi zaliczyć do nich będziemy mogli chodzenie po wodzie, które opisywanym jest przez ewangelię świętego Mateusza. Według […]

  continue reading →
   
 • Spory doktrynalne

  Spory doktrynalne

  Według relacji biblijnych Piotr zmieniał podczas swojego życia kilka razy zdanie, które dotyczyć miało literalnego pojmowania części przepisów związanych bezpośrednio z prawem Mojżesza. Na samym początku unikał on pogan, gdyż […]

  continue reading →
   
 • Rzym

  Rzym

  Co do przebywania świętego Piotra w Rzymie cały czas były pewne nieścisłości, potwierdza on to jednak sam w swoich listach. Istnieje także legenda mówiąca, że w momencie kiedy Rzym rozpoczął […]

  continue reading →
   
 • Nowy testament

  Nowy testament

  Losy świętego Piotra opisywane są przez ewangelie nowego testamentu oraz bezpośrednio także przez dzieje apostolskie. Według tych tekstów Piotr odpowiedział na wezwanie Jezusa i został jednym z pierwszych jego uczniów […]

  continue reading →