Eucharrystia

 • Obrzędy zakończenia

  Obrzędy zakończenia

  Charakterystycznym dla sakramentu eucharystii w kościele katolickim będzie specyficzny i uporządkowany układ elementów wchodzących w skład przygotowania oraz udzielania tegoż sakramentu. Jednym z ostatnich elementów w momencie liturgii będzie obrzęd […]

  continue reading →
   
 • Postcommunio

  Postcommunio

  Postcommunio jest modlitwą, którą odmawia kapłan po zakończeniu komunii świętej. Teksty tejże modlitwy znajdują się bezpośrednio w mszale. Zauważyć należy, że przyjęcie Chrystusa w postaci komunii świętej winno wiązać się […]

  continue reading →
   
 • Forma sakramentu

  Forma sakramentu

  Liturgia sakramentu pierwszej komunii nie zawsze wyglądał tak samo jak obecnie. Od wieku dziesiątego obrzęd, który dawniej polegał także na spożyciu konsekrowanego chleba i wina przy jednoczesnym wypowiedzeniu odpowiedniej formuły, […]

  continue reading →
   
 • Praktyki

  Praktyki

  Wierni w cerkwiach prawosławnych przyjmować będą komunię świętą już od momentu niemowlęctwa. Utrwalony, zwłaszcza w starszych pokoleniach, jest pogląd o przyjmowaniu tego sakramentu bardzo sporadycznie, jednak obecnie coraz częściej naciska […]

  continue reading →
   
 • Protestantyzm

  Protestantyzm

  W przypadku protestantyzmu eucharystia będzie posiadała całkowicie inny wymiar niż jeśli chodzi o katolicyzm. Protestanci uznawać będą przede wszystkim upamiętnianie ofiary Chrystusa w sposób symboliczny. Według większości wyznań protestanckich eucharystia […]

  continue reading →
   
 • Znaczenie sakramentu

  Znaczenie sakramentu

  Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju wyznania chrześcijańskie, w każdym z ich przypadków będzie mowa o tym samym sakramencie, jednak samo rozumienie eucharystii oraz formy liturgiczne będą już całkowicie innymi i […]

  continue reading →
   
 • Eucharystia

  Eucharystia

  W wielu publikacjach i według tradycji znana będzie także pod mianem wieczerzy pańskiej, sakramentu ołtarza, najczęściej jednak jako komunia święta. Z języka greckiego oznaczała będzie dziękczynienie. Sam termin komunia natomiast […]

  continue reading →