Małżeństwo

 • Rozwód

  Rozwód

  Rozwód jest definitywnym rozwiązaniem ważnego w świetle prawa świeckiego związku małżeńskiego dwóch ludzi, co może mieć miejsce z ręki sądu na żądanie jednego, czy też dwójki małżonków. Rozwód oprócz owdowienia […]

  continue reading →
   
 • Małżeństwo świeckie

  Małżeństwo świeckie

  W przypadku polskiego prawa małżeństwo definiowane będzie jako trwały oraz egalitarny związek mężczyzny i kobiet, który powstaje z ich woli w sposób całkowicie sformalizowany określany jest jako czynność prawna o […]

  continue reading →
   
 • Przeszkody

  Przeszkody

  Sama chęć zawarcia małżeństwa pomiędzy dwojgiem ludzi nie jest wystarczającym elementem dającym takowe uprawnienia, często występują różnego rodzaju przeciwności oraz przeszkody, niektóre z nich idzie ominąć, niektóre natomiast nie. Jedną […]

  continue reading →
   
 • Unieważnienie

  Unieważnienie

  Kościół katolicki według swoich dogmatów i praw uznawać będzie, że ważny związek chrześcijan może mieć wymiar tylko i wyłącznie sakramentalny. Nauki katolickie mówią, że małżeństwo to nierozerwalny stan, który obowiązuje […]

  continue reading →
   
 • Zawarcie

  Zawarcie

  W przypadku sakramentu małżeństwa jego szafarzami są sami małżonkowie, kapłan w tym przypadku to tylko i wyłącznie urzędowy świadek zawierania sakramentu. Zawarcie małżeństwa polegało będzie na złożeniu przez mężczyznę i […]

  continue reading →
   
 • Małżeństwo

  Małżeństwo

  Małżeństwo sakramentalne jest jednym z siedmiu sakramentów w przypadku kościoła w obrządku rzymskokatolickim, oprócz tego także w innych wyznaniach, a mianowicie prawosławiu, czy też kościele anglikańskim. Kościoły protestanckie nie będą […]

  continue reading →
   
 • Istota ślubu

  Istota ślubu

  Według tradycyjnej teologii katolickiej za główny cel małżeństwa uznawać będzie się wzajemne oparcie, pomoc oraz wspólne wychowanie dzieci, cele drugorzędne to natomiast zaspokajanie ludzkich pożądliwości. Według współczesnego nauczania kościoła katolickiego […]

  continue reading →