Sakramenty

 • Istota ślubu

  Istota ślubu

  Według tradycyjnej teologii katolickiej za główny cel małżeństwa uznawać będzie się wzajemne oparcie, pomoc oraz wspólne wychowanie dzieci, cele drugorzędne to natomiast zaspokajanie ludzkich pożądliwości. Według współczesnego nauczania kościoła katolickiego […]

  continue reading →
   
 • Obrzędy zakończenia

  Obrzędy zakończenia

  Charakterystycznym dla sakramentu eucharystii w kościele katolickim będzie specyficzny i uporządkowany układ elementów wchodzących w skład przygotowania oraz udzielania tegoż sakramentu. Jednym z ostatnich elementów w momencie liturgii będzie obrzęd […]

  continue reading →
   
 • Postcommunio

  Postcommunio

  Postcommunio jest modlitwą, którą odmawia kapłan po zakończeniu komunii świętej. Teksty tejże modlitwy znajdują się bezpośrednio w mszale. Zauważyć należy, że przyjęcie Chrystusa w postaci komunii świętej winno wiązać się […]

  continue reading →
   
 • Forma sakramentu

  Forma sakramentu

  Liturgia sakramentu pierwszej komunii nie zawsze wyglądał tak samo jak obecnie. Od wieku dziesiątego obrzęd, który dawniej polegał także na spożyciu konsekrowanego chleba i wina przy jednoczesnym wypowiedzeniu odpowiedniej formuły, […]

  continue reading →
   
 • Praktyki

  Praktyki

  Wierni w cerkwiach prawosławnych przyjmować będą komunię świętą już od momentu niemowlęctwa. Utrwalony, zwłaszcza w starszych pokoleniach, jest pogląd o przyjmowaniu tego sakramentu bardzo sporadycznie, jednak obecnie coraz częściej naciska […]

  continue reading →
   
 • Protestantyzm

  Protestantyzm

  W przypadku protestantyzmu eucharystia będzie posiadała całkowicie inny wymiar niż jeśli chodzi o katolicyzm. Protestanci uznawać będą przede wszystkim upamiętnianie ofiary Chrystusa w sposób symboliczny. Według większości wyznań protestanckich eucharystia […]

  continue reading →
   
 • Znaczenie sakramentu

  Znaczenie sakramentu

  Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju wyznania chrześcijańskie, w każdym z ich przypadków będzie mowa o tym samym sakramencie, jednak samo rozumienie eucharystii oraz formy liturgiczne będą już całkowicie innymi i […]

  continue reading →
   
 • Eucharystia

  Eucharystia

  W wielu publikacjach i według tradycji znana będzie także pod mianem wieczerzy pańskiej, sakramentu ołtarza, najczęściej jednak jako komunia święta. Z języka greckiego oznaczała będzie dziękczynienie. Sam termin komunia natomiast […]

  continue reading →
   
 • Zbliżone obrzędy

  Zbliżone obrzędy

  Wierzenie, że woda posiada oczyszczającą i niejako mistyczną moc występowała w przypadku większości pierwotnych kultur, między innymi u Słowian. Obrzędy inicjacji często wiązały się z wodą, wyróżnić będziemy mogli je […]

  continue reading →
   
 • Odczynianie

  Odczynianie

  Według doktryn katolickich oraz niektórych z pozostałych wyznań czysto chrześcijańskich, chrzest jako ważny sakrament wpływający na inicjację osoby wiernej w wspólnocie jest nieodwracalnym oraz nieodwołanym jednocześnie. W przypadku wielu kultur […]

  continue reading →