Arka Noego

 • Zasięg potopu

  Zasięg potopu

  Niektórzy z naukowców i teoretyków zajmujący się analizą opowieści o potopie uważają, że miał on jedynie zasięg lokalny i twierdzą, że jeden z hebrajskich terminów całej ziemi nie musiał wcale […]

  continue reading →
   
 • Inne tradycje

  Inne tradycje

  O arce, potopie i zniweczeniu całej ludzkości wspomina o wiele, wiele więcej innych wyznań oraz religii. Między innymi Kurdowie, którzy żyją w okolicach Mosulu wyznawać będą charakterystyczną wiarę, która łączy […]

  continue reading →
   
 • Tradycja islamska

  Tradycja islamska

  Według muzułmanów potop zesłany został przez Allacha w odpowiedzi na modlitwy Noego, który prosił o całkowite unicestwienie całego złego pokolenia. Noe był prawym i kontynuował na rzecz pana pracę kaznodziejską, […]

  continue reading →
   
 • Tradycja chrześcijańska

  Tradycja chrześcijańska

  Już we wczesnym okresie chrześcijaństwa tworzone były alegoryczne interpretacje opowieści dotyczącej Arki oraz Noego. Arka miotana przez fale będzie symbolem walczącego kościoła, jako jedyny środek ocalenia i swojego rodzaju dogmat […]

  continue reading →
   
 • Późniejsze tradycje

  Późniejsze tradycje

  Arka i sam potop będzie występowała bardzo w wielu religiach oraz dawnych przekazach historycznych co musi świadczyć, że kataklizm na tak ogromną skalę musiał mieć miejsce, przynajmniej na wybranych partiach […]

  continue reading →
   
 • Opowieść biblijna

  Opowieść biblijna

  Opowieść dotycząca Arki Noego znajdująca się w rozdziałach księgi rodzaju od szóstego do dziewiątego zaczynała będzie się od obserwacji zła na świecie przez stwórcę i podjęcie przez niego decyzji, aby […]

  continue reading →
   
 • Arka Noego

  Arka Noego

  Arka Noego według biblijnych opisów jest pływającą drewnianą konstrukcją, która zbudowana miała być na polecenie samego Stwórcy przez wybranego przez niego Noego, tak aby mógł on ocalić siebie oraz własną […]

  continue reading →