Stary Testament

 • Interpretacja

  Interpretacja

  Cały tekst utrzymany będzie w charakterze miłosnym, składa się bowiem z kolejnych pieśni traktujących głównie o weselu. Będzie on więc obfitował w teksty, które przede wszystkim wychwalają miłość oraz jej […]

  continue reading →
   
 • Treść

  Treść

  Księga Salomona składa się z sześciu oddzielnych pieśni, które opisywać będą miłość oblubieńca do oblubienicy, co przedstawione jest w formie dialogu pomiędzy nimi, z dodatkowymi komentarzami chóru. Oblubienica będzie przede […]

  continue reading →
   
 • Powstanie

  Powstanie

  Czas powstania Pieśni nad Pieśniami datowany jest przeważnie na okres pomiędzy szóstym a trzecim wiekiem przed naszą erą, natomiast jego ostateczna redakcja miała miejsce kilkaset lat później. Świadczyć będą o […]

  continue reading →
   
 • Pieśń Salomona

  Pieśń Salomona

  Pieśń Salomona jest jedną z ksiąg dydaktycznych znajdująca się w starym testamencie. Posiadać będzie ona miłosny charakter, który jednak przez interpretatorów biblijnych będzie odbierany w sposób alegoryczny. Czytając tenże tekst […]

  continue reading →
   
 • Religia Kanaanu

  Religia Kanaanu

  Okres ponad pięciu tysięcy lat temu to czas kiedy na terenach dzisiejszej Palestyny zaczynają pojawiać się pierwszej z cywilizacji epoki brązu. W czasie tym osiedlają się na tych terenach między […]

  continue reading →
   
 • Treść

  Treść

  Wyznawcy większości odłamów chrześcijaństwa oraz jednocześnie judaizmu będą twierdziły, że przyjmują tekst dekalogu w oryginalnej formie pochodzącej z księgi wyjścia. Jednak zdaniem kościoła katolickiego tekst z księgi tej nie będzie […]

  continue reading →
   
 • Dekalog

  Dekalog

  Dekalog, czy też inaczej mówiąc dziesięć przykazań to zbiór podstawowych nakazów o podstawie moralnej, które obowiązywały w swej formie pierwotnej wyznawców judaizmu, a następnie przejęte przez chrześcijan dla których będzie […]

  continue reading →
   
 • Kanaan

  Kanaan

  Pod nazwą Kanaan kryć będzie się starożytna kraina u wschodnich wybrzeży morza śródziemnego. Południowa część tychże obszarów, czyli dzisiejsza Palestyna wymieniana będzie w biblii jako ziemia, którą Bóg obiecał izraelitom […]

  continue reading →
   
 • Góra Synaj

  Góra Synaj

  Góra Synaj jest miejscem szczególnym w historii chrześcijaństwa oraz także judaizmu. Na tej bowiem górze przebywał Mojżesz wraz z ludem Izraela w trakcie ucieczki z Egiptu. Miejsce to jest szczególnym, […]

  continue reading →
   
 • Życie

  Życie

  Mojżesz był dzieckiem, któremu udało się przeżyć pomimo dekretu samego faraona o nakazie zabijania wszystkich chłopców hebrajskich, którzy się narodzą. Matka najpierw ukrywała syna przez trzy miesiące, a później w […]

  continue reading →