Nazaret

 • Źródło Maryi

  Źródło Maryi

  Źródło jedyne jakie się znajdowało w Nazarecie jest obecnie sanktuarium. Maria, Matka Jezusa często tu przychodziła zaczerpnąć wody jak inne kobiety w Nazarecie. Tu według prawosławnych miało nastąpić zwiastowanie – […]

  continue reading →
   
 • Synagoga

  Synagoga

  Na zachód od kościoła św. Józefa znajduje się parafialny kościół melchicki (grecko-katolicki), a obok niego budynek, który według miejscowej tradycji wznosi się na miejscu dawnej synagogi, do której uczęszczał Jezus, […]

  continue reading →
   
 • Dom św. Józefa

  Dom św. Józefa

  Na północ od Casa Nova Siostry z Nazaretu odkryły w czasie budowy swego klasztoru ciekawe cmentarzysko, na którym znajdował się m.in. grób żydowski wykuty w skale z okrągłym kamieniem zamykającym […]

  continue reading →
   
 • Nowe sanktuarium

  Nowe sanktuarium

  Zostało wzniesione według projektu architekta Giovanni Mimo. Składa się z dwóch kościołów położonych jeden nad drugim : dolnego, czyli krypty, na po¬ziomic dawnych bazylik, oraz górnego. Kościół dolny, sugestywny i […]

  continue reading →
   
 • Sanktuarium Zwiastowania

  Sanktuarium Zwiastowania

  Tajemnica Zwiastowania i Wcielenia czczona jest w grocie wykutej w skale. Pod ołtarzem znajduje się inskrypcja : „Verbum caro hic factum est” („Słowo tutaj staio się ciałem”). Miejsce, w którym […]

  continue reading →
   
 • Znaleziska archeologiczne

  Znaleziska archeologiczne

  W roku 1895 natrafiono przypadkiem na pozostałości mozaik w pobliżu groty, oraz na fragment posadzki mozaikowej z inskrypcją diakona z Jerozolimy. W latach 1907-l!M)ił o. Prosper Viaud przebadał teren poza […]

  continue reading →
   
 • Nazaret

  Nazaret

  Nazaret, miasteczko białych domów, ustawionych rzędami naprzemian z pasami szarej zieleni oliwek i jasnej zieleni migdałów i fig indyjskich, tworzy naturalny obraz o niewymownym uroku i rzeczywiście, jak na to […]

  continue reading →