Ziemia Święta

 • Klasztor św. Eliasza

  Klasztor św. Eliasza

  Szczyt góry Tabor dzieli się dziś na dwie części przedzielone murem. Część południowa należy do franciszkanów, zaś część północna do prawosławnych Greków, którzy posiadają tu kościół pod wezwaniem św. Eliasza, […]

  continue reading →
   
 • Bazylika

  Bazylika

  Budowa nowej bazyliki, rozpoczęta przez Kustodię Ziemi Świętej w roku 1919, została ukończona w roku 1924. W tym samym roku świątynię konsekrował kard. Giorgi, legat papieski. Styl bazyliki nawiązuje w […]

  continue reading →
   
 • Dzieje góry

  Dzieje góry

  Góra święta północnych pokoleń Izraela, dla których stanowiła punkt graniczny (Jo, 19,22), jawi się jako potężny i wymowny obraz w pismach proroków (Jr 40,18) i w Psalmach (89,18). Sławne było […]

  continue reading →
   
 • Tabor

  Tabor

  Święta góra, wznosząca się samotnie na wysokość 588 m npm. ponad otaczającą ją równiną, wygląda z dołu bardzo majestatycznie. Tak przedstawiała się oczom Psalmisty, gdy stawiał ją na równi z […]

  continue reading →
   
 • Źródło Maryi

  Źródło Maryi

  Źródło jedyne jakie się znajdowało w Nazarecie jest obecnie sanktuarium. Maria, Matka Jezusa często tu przychodziła zaczerpnąć wody jak inne kobiety w Nazarecie. Tu według prawosławnych miało nastąpić zwiastowanie – […]

  continue reading →
   
 • Synagoga

  Synagoga

  Na zachód od kościoła św. Józefa znajduje się parafialny kościół melchicki (grecko-katolicki), a obok niego budynek, który według miejscowej tradycji wznosi się na miejscu dawnej synagogi, do której uczęszczał Jezus, […]

  continue reading →
   
 • Dom św. Józefa

  Dom św. Józefa

  Na północ od Casa Nova Siostry z Nazaretu odkryły w czasie budowy swego klasztoru ciekawe cmentarzysko, na którym znajdował się m.in. grób żydowski wykuty w skale z okrągłym kamieniem zamykającym […]

  continue reading →
   
 • Nowe sanktuarium

  Nowe sanktuarium

  Zostało wzniesione według projektu architekta Giovanni Mimo. Składa się z dwóch kościołów położonych jeden nad drugim : dolnego, czyli krypty, na po¬ziomic dawnych bazylik, oraz górnego. Kościół dolny, sugestywny i […]

  continue reading →
   
 • Sanktuarium Zwiastowania

  Sanktuarium Zwiastowania

  Tajemnica Zwiastowania i Wcielenia czczona jest w grocie wykutej w skale. Pod ołtarzem znajduje się inskrypcja : „Verbum caro hic factum est” („Słowo tutaj staio się ciałem”). Miejsce, w którym […]

  continue reading →
   
 • Znaleziska archeologiczne

  Znaleziska archeologiczne

  W roku 1895 natrafiono przypadkiem na pozostałości mozaik w pobliżu groty, oraz na fragment posadzki mozaikowej z inskrypcją diakona z Jerozolimy. W latach 1907-l!M)ił o. Prosper Viaud przebadał teren poza […]

  continue reading →