Tabor

 • Góra przepaści

  Góra przepaści

  Upamiętnia miejsce znane z wydarzenia zapisanego w (Łk 4:29). Miejsce owo znajdować się musiało nieopodal osiedla otoczonego głębokimi dolinami dzisiaj już zasypanymi. Odkąd pierwotna topografia osiedla została zapomniana Tradycja umieściła […]

  continue reading →
   
 • Ruiny

  Ruiny

  Na północ od bazyliki wznoszą się ruiny niegdyś rozlegle zbudowanego klasztoru benedyktynów. Do dzisiejszych czasów można zauważyć miejsca gdzie znajdował się kapitularz oraz mała kaplica (6 na 4 metry) która […]

  continue reading →
   
 • Panorama

  Panorama

  Panoramę, która rozciąga się ze wszystkich stron ze szczytu Taboru, winno się oglądać z Pismem Świętym w ręku. Zobaczymy wówczas nie tylko naturalne piękno krajobrazu, lec?, przed wnikliwymi oczyma staną […]

  continue reading →
   
 • Klasztor św. Eliasza

  Klasztor św. Eliasza

  Szczyt góry Tabor dzieli się dziś na dwie części przedzielone murem. Część południowa należy do franciszkanów, zaś część północna do prawosławnych Greków, którzy posiadają tu kościół pod wezwaniem św. Eliasza, […]

  continue reading →
   
 • Bazylika

  Bazylika

  Budowa nowej bazyliki, rozpoczęta przez Kustodię Ziemi Świętej w roku 1919, została ukończona w roku 1924. W tym samym roku świątynię konsekrował kard. Giorgi, legat papieski. Styl bazyliki nawiązuje w […]

  continue reading →
   
 • Dzieje góry

  Dzieje góry

  Góra święta północnych pokoleń Izraela, dla których stanowiła punkt graniczny (Jo, 19,22), jawi się jako potężny i wymowny obraz w pismach proroków (Jr 40,18) i w Psalmach (89,18). Sławne było […]

  continue reading →
   
 • Tabor

  Tabor

  Święta góra, wznosząca się samotnie na wysokość 588 m npm. ponad otaczającą ją równiną, wygląda z dołu bardzo majestatycznie. Tak przedstawiała się oczom Psalmisty, gdy stawiał ją na równi z […]

  continue reading →