Kościoły

Nazwa ta odnosi się do więcej niż jednego pojęcia. I tak w jednym przypadku jest to budynek przeznaczony dla celów sakralnych, gdzie odprawia się nabożeństwa, sakramenty, odmawia modlitwy. Początki budownictwa sięgają IV wieku, a wcześniej istniały kościoły domowe oraz kaplice w katakumbach. Każdy kościół ma nadane imię patrona i w każdym wieku budowane były zgodnie z modą danego wieku. Wyróżnia się bazyliki, archikatedry, katedry, kolegiaty, kościoły parafialne, farne, filialne, klasztorne. W innym przypadku jest tak nazywana organizacja wyznawców, którzy mają swój system wierzeń określający relację jednostki pojmowanej sfery czyli świętości, przyjmuje się, że na świecie jest dziesięć tysięcy religii i wyznawców i ich duchowieństwo, a w teologii chrześcijańskiej można też tak nazwać wspólnotę wyznawców wiernych założoną przez Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo jest największą religią na świecie. Wszystkich wyznawców chrześcijan jest około dwa miliardy, jest rozpowszechniona na całym świecie w mniejszym lub większym stopniu. Z chrześcijaństwa wywodzą się też inne wspólnoty kościołów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Kościoły

 
 

Share this Post