Niemcy

W Niemczech doszło do rozdziału kościoła na rzymskokatolicki i luterański oraz ewangelicki, dlatego są różne ich odmiany. Do najbardziej znanych należą katedra w Bambergu, w Bonn, katedra św. Jadwigi w Berlinie, św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii, katedra w Ratyzbonie, Świętej Trójcy w Dreźnie, katedra w Spirze, katedra w Essen, w Limburgu, Moguncji, św. Piotra w Trewirze, katedra we Frankfurcie nad Menem, katedra w Hamburgu, w Moguncji, Świętego Pawła w Monastyrze, Najświętszej Marii Panny w Monachium i wiele innych. W każdym kościele znać inne epoki, jednak złączone ze sobą. Jednak w dzisiejszych kościołach niemieckich nie ma już tak dużo wiernych jak bywało kiedyś. Większość kościołów jest zabytkami i dlatego są też często odwiedzane przez turystów, ale w niedzielę na mszach nie ma tak dużo wiernych. Niektóre z nich zostały nawet przekształcone w dyskoteki. Nawet z chwilą wyboru na papieża Niemca liczba wiernych nie wzrosła znacząco. Wielu też księży jest polskiego pochodzenia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Kościoły

 
 

Share this Post