Częstochowa

Mieści się tam przede wszystkim tak zwana Bazylika jasnogórska, czyli w pełnej nazwie Bazylika Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej. Jest ona główną częścią swoistego zespołu klasztornego na Jasnej Górze, właśnie w Częstochowie. Leży między kruchtą do kaplicy św. Antoniego z Padwy a dziedzińcem głównym tamtejszego klasztoru. Świątynia ta uzyskała status bazyliki w 1906 roku. Dawniej był to kościół pod wezwaniem Krzyża Świętego i Nawiedzenia Matki Boskiej. Utrzymana jest głównie w stylu gotyckim i częściowo barokowym.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Polska

 
 

Share this Post