Recent Posts

 • Dzieje góry

  Dzieje góry

  Góra święta północnych pokoleń Izraela, dla których stanowiła punkt graniczny (Jo, 19,22), jawi się jako potężny i wymowny obraz w pismach proroków (Jr 40,18) i w Psalmach (89,18). Sławne było […]

  czytaj dalej →
   
 • Tabor

  Tabor

  Święta góra, wznosząca się samotnie na wysokość 588 m npm. ponad otaczającą ją równiną, wygląda z dołu bardzo majestatycznie. Tak przedstawiała się oczom Psalmisty, gdy stawiał ją na równi z […]

  czytaj dalej →
   
 • Źródło Maryi

  Źródło Maryi

  Źródło jedyne jakie się znajdowało w Nazarecie jest obecnie sanktuarium. Maria, Matka Jezusa często tu przychodziła zaczerpnąć wody jak inne kobiety w Nazarecie. Tu według prawosławnych miało nastąpić zwiastowanie – […]

  czytaj dalej →
   
 • Synagoga

  Synagoga

  Na zachód od kościoła św. Józefa znajduje się parafialny kościół melchicki (grecko-katolicki), a obok niego budynek, który według miejscowej tradycji wznosi się na miejscu dawnej synagogi, do której uczęszczał Jezus, […]

  czytaj dalej →
   
 • Dom św. Józefa

  Dom św. Józefa

  Na północ od Casa Nova Siostry z Nazaretu odkryły w czasie budowy swego klasztoru ciekawe cmentarzysko, na którym znajdował się m.in. grób żydowski wykuty w skale z okrągłym kamieniem zamykającym […]

  czytaj dalej →
   
 • Nowe sanktuarium

  Nowe sanktuarium

  Zostało wzniesione według projektu architekta Giovanni Mimo. Składa się z dwóch kościołów położonych jeden nad drugim : dolnego, czyli krypty, na po¬ziomic dawnych bazylik, oraz górnego. Kościół dolny, sugestywny i […]

  czytaj dalej →
   
 • Znaleziska archeologiczne

  Znaleziska archeologiczne

  W roku 1895 natrafiono przypadkiem na pozostałości mozaik w pobliżu groty, oraz na fragment posadzki mozaikowej z inskrypcją diakona z Jerozolimy. W latach 1907-l!M)ił o. Prosper Viaud przebadał teren poza […]

  czytaj dalej →
   
 • Sanktuarium Zwiastowania

  Sanktuarium Zwiastowania

  Tajemnica Zwiastowania i Wcielenia czczona jest w grocie wykutej w skale. Pod ołtarzem znajduje się inskrypcja : „Verbum caro hic factum est” („Słowo tutaj staio się ciałem”). Miejsce, w którym […]

  czytaj dalej →
   
 • Nazaret

  Nazaret

  Nazaret, miasteczko białych domów, ustawionych rzędami naprzemian z pasami szarej zieleni oliwek i jasnej zieleni migdałów i fig indyjskich, tworzy naturalny obraz o niewymownym uroku i rzeczywiście, jak na to […]

  czytaj dalej →
   
 • Aleksandrejon

  Aleksandrejon

  Twierdzę zbudował król Aleksander Janneusz (zm. 76 prz. Chr.). Tu schroniła się jego żona Aleksandra Salome, rządząca krajem po śmierci męża, a następnie jej syn Arystobul II (w roku 63 […]

  czytaj dalej →