Recent Posts

 • Cud Eucharystyczny

  Cud Eucharystyczny

  Cud eucharystyczny sam w sobie jest zespołem zjawisk, które uznawane są przez wyznawców wiary chrześcijańskiej za co najmniej nadprzyrodzone i powiązane z sakramentem eucharystii ustanowionym przez Jezusa. Dogmat kościoła katolickiego, […]

  czytaj dalej →
   
 • Procesja

  Procesja

  W kościele katolickim jest to procesja eucharystyczna, która odbywa się w momencie obchodów Bożego ciała i jest ona z pewnością jedną z najbarwniejszych i najwznioślejszych procesji w całym okresie roku […]

  czytaj dalej →
   
 • Polska

  Polska

  Jeśli chodzi o nasz kraj to uroczystość ta po raz pierwszy wprowadzoną została na początku wieku czternastego, przez biskupa diecezji krakowskiej. Dokładnie sto lat później na synodzie gnieźnieńskim uznana została […]

  czytaj dalej →
   
 • Boże Ciało

  Boże Ciało

  Poprawniejsza nazwa tego święta w kościele katolickim to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, która obchodzona jest ku czci Najświętszego Sakramentu i jest jednocześnie świętem nakazanym. W czasie tym wierni […]

  czytaj dalej →
   
 • Antytrynitarze

  Antytrynitarze

  Ruchy antytrynitarne które kwestionowały naukę o Trójcy Świętej sytuują wywodziły się od czasów gdy w III w. n.e prezbiter Ariusz głosił naukę o tym że Syn Boży jest niższy od […]

  czytaj dalej →
   
 • Zielonoświątkowcy

  Zielonoświątkowcy

  Zielonoświątkowcy wyłonili się na początku XX w. a ich inne określenia to: ewangeliczni chrześcijanie lub też Pentekostalni. Zielonoświątkowcy ponadto uznają także i dwa ustanowienia (sakramenty) – tj. Chrzest i Wieczerze […]

  czytaj dalej →
   
 • Metodyzm

  Metodyzm

  Ruch metodystyczny wyłonił się z kościoła anglikańskiego w XVIII w. i może również zostać uznany za „reformację w anglikanizmie. Twórcami jego byli Jan Wesley i G.Whitefeld. Ruch ten miał na […]

  czytaj dalej →
   
 • Baptyści

  Baptyści

  Nurt baptystyczny wyłonił się w Anglii na przełomie XVI i XVII wieku stanowiąc początek początki ruchu baptystycznego który swoje korzenie miał w anabaptyzmie. Jego podstawą jest idea powrotu do źródeł […]

  czytaj dalej →
   
 • Anglikanizm

  Anglikanizm

  U źródeł tego nurtu była swoista „schizma” w kościele Anglii kiedy to król angielski Henryk VIII zażądał od papieża Klemens VII uznania nieważność jego pierwszego małżeństwa z Katarzyną Aragońską i […]

  czytaj dalej →
   
 • Kalwinizm

  Kalwinizm

  Kalwinizm w swej doktrynie poszedł dalej niż luteranizm. Tutaj główną rolę odgrywał spór o to jak rozumieć nobecność Chrystusa w Komunii świętej, rozumiana czy jest to „konsubstancjacja” – jak chciał […]

  czytaj dalej →