Recent Posts

 • Towarzystwo Biblijne

  Towarzystwo Biblijne

  W Polsce działa Towarzystwo biblijne które jest międzykościelną organizacją która zrzesza oficjalnych przedstawicieli 11 Kościołów w Polsce: Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, starokatolickiego mariawitów, chrześcijan baptystów, Zielonoświątkowego i wspólnoty Kościołów […]

  czytaj dalej →
   
 • Nabożeństwa w Krakowie

  Nabożeństwa w Krakowie

  W Krakowie ekumeniczne nabożeństwa odbywają się od końca l. 60. xx w. po soborze watykańskim II był czas że uczestniczył w nich aktywnie kardynał Karol Wojtyła. O d wielu też […]

  czytaj dalej →
   
 • Oddział Krakowski PRE

  Oddział Krakowski PRE

  Polską Rade Ekumeniczną współtworzy 15 struktur regionalnych. Oddział krakowski zrzesza kościoły członkowskie które mają swoje placówki w tym mieście. Jest to sześć z siedmiu kościołów członkowskich Rady – za wyjątkiem […]

  czytaj dalej →
   
 • Polska Rada Ekumeniczna

  Polska Rada Ekumeniczna

  W 1941 r. powstała Polska Rada Ekumeniczna której członkami jest 7 kościołów mniejszościowych: Kościół Ewangelicko-Augsburski; Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Reformowany; Kościół Chrześcijan Baptystów; Kościół Polskokatolicki; Kościół Ewangelicko-Metodystyczny; Starokatolicki Kościół Mariawitów. […]

  czytaj dalej →
   
 • Ekumenizm

  Ekumenizm

  Mianem „Ekumenizmu” określa się tendencje zmierzające ku pojednaniu chrześcijan rozmaitych wyznań. Tendencje ekumeniczne pojawiły się na początku w kręgach protestanckich. W tym jednak czasie Kościół Rzymskokatolicki miał zupełnie inny pogląd […]

  czytaj dalej →
   
 • Reformacja – Luter

  Reformacja – Luter

  Inicjatorem Reformacji był Marcin Luter który 31 X 1517 przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez w których zawarł swoje opinie na tematy teologiczne głównie protest przeciwko sprzedaży odpustów. […]

  czytaj dalej →
   
 • Nowy Testament

  Nowy Testament

  Pismo święte Nowego Testamentu to Druga część Biblii. Nie jest jej intencją zastąpienie Biblii Hebrajskiej, nie stanowi do niej dodatku, lecz przeciwnie jest jej wypełnieniem i przedstawieniem wydarzeń Starego Testamentu […]

  czytaj dalej →
   
 • Ekumenizm

  Ekumenizm

  Mianem „Ekumenizmu” określa się tendencje zmierzające ku pojednaniu chrześcijan rozmaitych wyznań. Tendencje ekumeniczne pojawiły się na początku w kręgach protestanckich. W tym jednak czasie Kościół Rzymskokatolicki miał zupełnie inny pogląd […]

  czytaj dalej →
   
 • Chrześcijaństwo wschodnie

  Chrześcijaństwo wschodnie

  Mianem chrześcijaństwa wschodniego zbiorczo określamy kościoły pnia wschodniego. Jest to określenie które dotyczy kościołów zarówno prawosławnego jak i orientalnych ortodoksyjnych. Jest to określenie upraszczające z punktu widzenia zachodniego chrześcijaństwa. z […]

  czytaj dalej →
   
 • Katolicyzm

  Katolicyzm

  Stanowi w obecnej chwili najliczniejsze wyznanie Świata liczące niemal 1 mld wiernych opiera się na ściśle shierachizowanej strukturze. Zgodnie z doktryną kościoła jego widzialną głową na Ziemi jest Papież – […]

  czytaj dalej →