Recent Posts

 • Buddyzm tybetański

  Buddyzm tybetański

  Czasami nazywany jest też jako lamaizm. Jak sama nazwa wskazuje rozwinął się głównie w Tybecie. Jest on najbardziej zakorzeniony dokładnie w tradycji wadżrajany. Wyróżnia się też kilka jego odmian, na […]

  czytaj dalej →
   
 • Buddyzm

  Buddyzm

  Jest to swoisty system filozoficzny i etyczny, a także religijny. Założycielem i twórcą jest Siddhartha Gautama, który żył na przełomie szóstego i piątego wieku przed naszą erą. Zalicza się ona […]

  czytaj dalej →
   
 • Kultura rastaman

  Kultura rastaman

  Według niektórych związanych z ruchem rastafari, cesarz Haile Selassie był wcieleniem Boga i ostatni z inkarnacji Jezusa Chrystusa, gdzie należy zauważyć, iż sam Selassie nigdy tychże wierzeń nie potwierdzał. Cesarz […]

  czytaj dalej →
   
 • Krytyka

  Krytyka

  Według niektórych ze sceptyków i krytyków dogmatu dotyczącego trójcy, doktryna ta powstała w wyniku przedostania się do nauk kościelnych koncepcji filozoficznych z terenów greckich takich myślicieli jak Platon, który żył […]

  czytaj dalej →
   
 • Święto Trójcy

  Święto Trójcy

  Święto Trójcy świętej jest jednym z najważniejszych świąt w liturgii chrześcijańskiej, które obchodzone będzie w celu uczczenia świętej trójcy i poszczególnych jej elementów, czyli Boga Ojca, Syna i Ducha świętego. […]

  czytaj dalej →
   
 • Problemy interpretacyjne

  Problemy interpretacyjne

  W okresie wczesnych wieków chrześcijanie byli oskarżani, że poprzez wiarę w trójcę świętą podobnie jak w religiach politeistycznych wieżą w wielu bogów, czy też dokładniej ich religia jest tryteistyczna, gdzie […]

  czytaj dalej →
   
 • Uzasadnienie

  Uzasadnienie

  Podstawowe źródła skłaniające do nauki związanej z trójcą świętą to słowa Jezusa, gdzie on sam mówi o sobie jako o Synu Bożym pozostającym w jedności z Ojcem, a oprócz tego […]

  czytaj dalej →
   
 • Historia

  Historia

  W przeciągu wieków pisarze chrześcijaństwa doszukiwali się w poszczególnych fragmentach starego testamentu informacji o objawieniu się Boga, które miały być zapowiedzią mglistej, jednak tajemnicy trójcy. Najstarsze ze świadectw objawienia się […]

  czytaj dalej →
   
 • Trójca święta

  Trójca święta

  Trójca święta będzie jednym z dogmatycznych elementów chrześcijaństwa i jednocześnie stwierdzieniem, że Bóg występuje w postaci troistej – co oznacza że istnieć będzie jako trzy osoby, przy jednoczesnym pozostaniu jednym […]

  czytaj dalej →
   
 • Doktryna

  Doktryna

  Doktryna w przypadku anglikanizmu jest bardzo zbliżona do katolickiej i tej z innych wyznań chrześcijańskich. Różnicą jest jednak odrzucenie celibatu i odrzucenie zwierzchnictwa stolicy apostolskiej, obecnie jednak kilkadziesiąt wspólnot anglikańskich […]

  czytaj dalej →