Papież

Konklawe w celu ustanowienie nowego papieża zebrało się już w momencie trwania pierwszej wojny światowej. W momencie dziesiątego skrutynium w roku 1914 przyszły papież otrzymał trzydzieści osiem głosów, na oddanych w tamtym momencie pięćdziesiąt siedem. Jako papież przyjął imię Benedykt piętnasty, a jego koronacja miała miejsce tradycyjnie w kaplicy sykstyńskiej. Cały jego pontyfikat z całą pewnością warunkowała pierwsza wojna światowa. Podejmował on szeroką gamę pokojowych inicjatyw i jednocześnie starał się łagodzić skutki, które miały miejsce z powodu wojny. Od samego pomocy zajmował się organizacją szeroko pojętej pomocy właśnie dla wojennych ofiar. Otworzył on w Watykanie biuro opieki nad jeńcami i ośrodek informacyjny o osobach zaginionych i pojmanych, który dawał możliwość ułatwienia kontaktu żołnierzy z rodzinami. Oprócz tego zajmował się organizacją czysto sanitarnej i żywnościowej pomocy dla jeńców i ludności zamieszkującej kraje, które obejmowały działania wojenne. W swojej encyklice, która wydana została pierwszego listopada tego samego roku zwracał się z apelem do panujących tym światem o zachowanie pokoju i zaprzestanie działań wojennych. Trzy lata później ponownie wydaje pokojową notę, która skierowana jest do wszystkich z walczących państw, gdzie chce aby pokój nie wyróżniał ani przegranych ani zwyciężonych. Jednocześnie apelował o uwzględnienie żądań, które wysuwały uciśnione narody pozbawione swoich państw, między innymi był za przyznaniem niepodległości naszemu krajowi, gdzie możliwe, że także dzięki jego wpływom, twór taki jak Polska, ponownie zagościł na mapach, po stu dwudziestu trzech latach ucisku.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Benedykt XV

 
 

Share this Post