Benedykt XVI

Benedykt XVI, a dokładniej Joseph Ratzinger jest obecnym papieżem, gdzie urząd swój piastuje od roku dwa tysiące piątego, a dokładniej od dnia dziewiętnastego kwietnia. Samo imię, które wybrał sobie wskazuje, już na to, że jest on papieżem konserwatywnym. Świadczyć może o tym między innymi powrót do tradycyjnej, przedpoborowej formy mszy, czyli tej odprawianej w języku łacińskim. Oczywiście nie nakazał on jej sprawowania, jednak księża posiadają obecnie taką możliwość, oczywiście z zachowaniem wszystkich jej zasad. Jeśli chodzi o wiek to jest on już człowiekiem już dosyć starym, gdyż urodził się w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym siódmym, czyli dokładnie osiemdziesiąt dwa lata temu, jednak jak pokazuje sam, jest jeszcze w pełni sił do piastowania urzędu papieskiego, który jest przecież bardzo wymagającym pod szeroką gamą różnego rodzaju względów, które można by było obecnie w tym momencie wymienić. Kontynuuje on pracę, którą rozpoczął Jan Paweł drugi oraz jego poprzednicy, podobnie jak on udaje się na pielgrzymi odwiedzający wiernych w krajach na wszystkich kontynentach.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Benedykt XVI

 
 

Share this Post