Prefekt

Joseph Ratzinger już z rąk naszego papieża rodaka mianowanym został pod koniec listopada roku 1981 na prefekta kongregacji nauki wiary, gdzie wcześniej instytucja ta nosiła nazwę biura do spraw inkwizycji. Na samym początku kolejnego rodzaju zrzekł się swoich stanowisk duchownych w Monachium i na stałe przeniósł się do Rzymu oddając się swojej nowej pracy i zadaniu zleconemu mu przez papieża. Na tym właśnie stanowisku szerzył on swoją dosyć konserwatywną doktrynę kościelną, jeśli chodzi o tematy dość kontrowersyjne takie jak planowanie poczęcia, dialog pomiędzy innymi religiami, czy też ustosunkowanie kościoła jeśli chodzi o osoby homoseksualne, czy też prawne regulacje związków partnerskich. Starał się on zwalczać wszystkie z liberalnych nurtów jeśli chodzi właśnie o te tematy, ale także o wiele innych, takich jak aborcja, czy też eutanazja. W czasie tejże prefektury kongregacja podejmowała kroki mające na celu dyscyplinowanie teologów szczególnie z ameryki łacińskiej, którzy zaczęli głosić skrajnie liberalne poglądu w latach osiemdziesiątych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Benedykt XVI

 
 

Share this Post