Piotr Apostoł

Z całą pewnością Piotr apostoł jest jedną z najbardziej kluczowych postaci w kościele katolickim. Nie na darmo sam Jezus nazywa go opoką, na której zbudowany zostaje kościół katolicki. Według tradycji oraz badań chrześcijańskich historyków jest on obecnie oficjalnie uznawanym za pierwszego papieża tego właśnie kościoła i od tego czasu wszyscy kolejni papieże nazywani są mianem potomków, czy też następców świętego Piotra. O życiorysie samego świętego Piotra dowiadujemy się przede wszystkim z nowego testamentu, a dokładniej z dziejów apostolskich, a oprócz tego także z dwóch jego listów, które włączone zostały do kanonu tej księgi, która dla chrześcijan jest świętą. Z całą pewnością jego rola w kościele katolickim jest bardzo dużą i do dzisiaj podkreślaną, nie na darmo przecież pod koniec czerwca obchodzone jest jego święto w połączeniu ze świętem Pawła, również jednego z ważniejszych apostołów. Piotr kontynuował pracę Jezusa wykonywaną na ziemi głosił jego słowo kolejnym osobom rozprzestrzeniał wiarę w zmartwychwstanie i wszczepiał w ludzi chęć wyznawania bożego słowa.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Piotr Apostoł

 
 

Share this Post