Spory doktrynalne

Według relacji biblijnych Piotr zmieniał podczas swojego życia kilka razy zdanie, które dotyczyć miało literalnego pojmowania części przepisów związanych bezpośrednio z prawem Mojżesza. Na samym początku unikał on pogan, gdyż sądził on, że dla nich bezpośrednio udział w ewangelii i tajemnicy zbawienia jest zamknięty. Pogląd ten ulegał zmianie, miało to miejsce jednak dopiero w momencie po otrzymaniu od Boga wizji. Wizja ta miała miejsce po wizycie w domu Korneliusza, kilka lat po zmartwychwstaniu Chrystusa. W kolejnych latach Piotr jednocześnie z pozostałymi członkami kościoła przebywał wśród nawróconych chrześcijan z pomiędzy pogańskich ludów Antiochii, gdzie nie okazywał im żadnych oznak dyskryminacji, traktując ich na równi. Dowiedział się jednak o przybywaniu wysłanników Jakuba, który był przedstawicielem kościoła jerozolimskiego, w czasie tym zaczął zachowywać czystość wręcz ceremonialną, gdzie całkowicie zaprzestał spożywania posiłków z poganami, a w ślady jego poszli także inni, między innymi Barnaba. Pozostali z apostołów jego zachowanie jednak uznali za w pełni naganne, twierdząc, że w obliczu Chrystusa każdy człowiek jest równym ważne aby wyznawał szczerą wiarę w jego osobę oraz jego zmartwychwstanie. Wszystko to są jednak tak naprawdę domysły, gdyż wszystko to miało miejsce prawie dwa tysiące lat temu, a źródła są niedokładnymi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Piotr Apostoł

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *