Polska

Jeśli chodzi o nasz kraj, z pewnością pius dziesiąty był mu przychylny, a nawet jeśli nie to jego stosunek był w najgorszym wypadku neutralnym. Ksiądz Adam Sapiecha, znana polska postać została z jego ręki uczyniona papieskim szambelanem, oprócz tego doprowadził do beatyfikacji jednego z śląskich jezuitów. Z jego to właśnie ręki świątynia znajdująca się na jasnej górze wyniesiona została do rangi, czy też godności bazyliki, gdzie jej ustanowienie miało miejsce dnia dwudziestego szóstego sierpnia, co jest jednocześnie ustanowieniem święta matki boskiej częstochowskiej. Rok 1908 usmy to zezwolenie na wpisanie jednego z wezwań o charakterze podkreślającym stosunek polski do matki boskiej do litanii loterańskiej. Oprócz tego z jego ręki polskie diecezje oraz duchowieństwo otrzymywało bardzo wiele tytułów i przywilejów, które z całą pewnością były zasłużonymi. Mimo, że polska tak naprawdę w czasie tym nie istniała bezpośrednio na mapie, doceniał on jednak starania ludzi, w których cały czas trwał polski duch.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pius X

 
 

Share this Post